Erişkinler

Erişkinler

 1. Bu bölümde 18 yaş üzerinde olan, yani­ kemik gelişimini tamamlamış bireylerde görülen omurga problemleri­ ve tedavileri­ anlatılacaktır.

  Bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağında görülen omurga hastalıkları ve tedavileri için­ çocuklar bölümünü­ ziyaret ediniz.­

 1. Erişkin Skolyozu

  1. Erişkin Skolyozu Nedir?

  2. Erişkin İdiyopatik Skolyozun Temel Bulguları Nelerdir?

  3. Erişkin Dejeneratif Skolyozunun Bulguları Nelerdir?

  4. Erişkin skolyozuna ile bel kayması birlikte görülebilir mi?

  5. Erişkin skolyozunda tanı nasıl konulur?

  6. Erişkin Skolyoz Tedavisi

  7. Erişkinlerde skolyoz ameliyatı ne zaman gereklidir?

  8. Erişkinlerde skolyozda nasıl bir ameliyat uygulanır?

  9. Erişkinlerde skolyoz ameliyatı sonrası süreç nasıldır?

 2. Erişkin Omurga Hastalıkları

  1. Bel Fıtığı (Lumbar Disk Hernisi)

  2. Bel Fıtığında Ameliyatsız Tedavi

  3. Bel Fıtığında Ameliyat

  4. Bel Düzleşmesi Nedir?

  5. Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi)

  6. Boyun Fıtığında Ameliyatsız Tedavi

  7. Boyun Fıtığı Ameliyatı

  8. Boyun Düzleşmesi Nedir?

  9. Lomber Dar Kanal (Lumbal Spinal Stenoz)

  10. Lomber Dar Kanal Tedavisi

  11. Dar Kanal Ameliyatı Sonrası

  12. Boyunda Dar Kanal (Servikal Spinal Stenoz)

  13. Servikal Dar Kanal Tedavisi

  14. Omurga Enfeksiyonları

  15. Omurga Tümörleri

  16. Bel Kayması (Spondilolistezis)

 3. Erişkin Omurga Kırıkları

  1. Erişkinde Travmaya Bağlı Omurga Kırıkları

  2. Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Osteoporotik Omurga Kırıkları

  3. Patolojik Kırıklar

 4. Erişkin Omurga Ameliyatları

  1. Vidalı Omurga Dondurma-Kaynatma-Sabitleme Ameliyatı (Spinal Füzyon)

  2. Omurga Kırıklarında Çimento Yöntemleri

  3. Erişkinde Anterior Füzyon

  4. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi

  5. Spinal Enjeksiyonlar (İğne Tedavisi)

  6. Ameliyatta Nöromonitorizasyon