Ameliyatta Nöromonitorizasyon

 1. Omurilik omurganın içerisindeki kanaldan geçer. Omurilik beyinden gövdeye, kol ve bacaklara emileri getirip götüren ve irtibatı sağlayan sinir liflerinden oluşur. Hem kasları uyararak hareketleri sağlarlar hem de duysal iletileri taşırlar. Adeta elektrik kabloları gibi görev yaparlar.­

  Omurilik veya sinirler çeşitli şekildelerde etkilenebilir:

  • Yaralanmalar sonrası kırık parçalarında arasında sıkışma
  • Fıtıklar ve/veya kanalda daralma nedeniyle bası altında kalma

  ­

  Nöromonitorizasyon veya uzun ismi ile­intraoperatif nörolojik monitörizasyon ameliyat esnasında sinir iletimlerinin kontrolünü sağlar. Böylece sıkışma veya bası altında kalma ile etkilenen elektriksel sinyaller­tespit edilebilir ve kalıcı bir hasar meydana gelmeden önlem alınabilir.

  ­

  Ameliyatların nöromonitorizasyon eşliğinde yapılmasının faydaları nelerdir?

  Omurga ameliyatların esnasında sinir yaralanması gelişmesi korkulan bir komplikasyondur. Vida yerleşim hatalarına veya omuriliğin omurgada yapılan düzeltmeyi tolere edememesine bağlı olarak sinir yaralanmaları gelişebilir. Omurga ameliyatlarının yeni gelişmekte olduğu yıllarda sinir yaralanmaları oldukça yüksek sıklıkla görülmekteydi. Ancak son yıllarda sağlanan gelişmeler ve ameliyatta nöromonitorizasyon kullanılmaya başlanması ise sinir yaralanma oranları son derece düşmüştür.­Nörolojik yaralanma oranları,­omurga ameliyatlarının yoğun olarak yapıldığı, alt yapısı uygun gelişmiş merkezlerde,­tecrübeli cerrahların elinde, nörologlar­denetiminde yapılan nöromonitorizasyonla birlikte daha da az olmaktadır.­Ayrıca son yıllarda geliştirilen ve az sayıda merkezde kullanılan navigasyon (yönlendirme) teknolojisi ile vida hataları daha da düşürülmüştür.­