Ekibimiz

Omurga cerrahisi Omurga Cerrahları tarafından uygulanır. Omurga cerrahisinde yüksek başarı için farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelmesi ve ortak çalışması ile ortaya çıkacak gerçek bir ekip yaklaşımı gerekir. Ülkemizde Omurga Cerrahları, Ortopedi ve Travmatoloji veya Beyin ve Sinir Cerrahisi kökenli olabilirler. Bu iki daldan yetişen cerrahların aldıkları eğitim ve yaptıkları pratik uygulamalar ve yaklaşımlar farklı olabilmektedir. Aslında her iki tarafın eğitimleri ve tecrübeleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle her iki daldan yetişen omurga cerrahlarının bir arada çalışması en ideal durumdur. Ayrıca bazı ameliyatların daha emniyetli gerçekleştirilebilmesi için birçok yan dal (damar cerrahisi, göğüs cerrahisi vs.) yardımına da ihtiyaç olabilir.

Başarılı omurga cerrahisi için sadece ortak çalışan beyin cerrahi-ortopedi kökenli cerrahi takım olması yeterli değildir. Özellikle kompleks cerrahilerde en çekinilen konu olan sinir yaralanmasının önlenmesi için nöromonitorizasyon uygulaması hayati öneme sahiptir. Bu işlem bir Nörolog doktor tarafından veya onun gözetiminde bu konuda eğitilmiş teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Cerrahi sonrası servis bakımı ve evde bakımın takibi koordinatör hemşire tarafından yapılır. Koordinatör hemşire servis hemşiresinden farklıdır. Taburcu olduktan sonra hastalar için doktora ulaşmak zor olabilir. Koordinatör hemşire hastaya her zaman bir telefon ile ulaşacak kadar yakındır. Gerekli hallerde hasta ile doktor arasında koordinasyonu sağlar.

Omurga ameliyatlarının cerrahi teknikleri ve teknolojileri yıllar içerisinde hızlı bir gelişme ve ilerleme göstermiştir. Dün çok doğru kabul edilen bir yöntem, bugün yeni gelişmeler ile yerini yeni yöntemlere bırakmış olabilir. Ayrıca bir omurga cerrahisi merkezinde yapılan işlemlerin iyi bir kayıt sisteminde tutulması ve yıllık değerlendirilmesi o merkezin kendi yaptıklarını sorgulaması ve gerekirse yanlış uygulamaların düzeltilebilmesi için gereklidir. Bu değerlendirmeler daha sonra bilimsel yazılara dönüşmekte ve bilimsel kongrelerde sunulmaktadır. Tüm bu bilgiler ve araştırmaların çatısı çalışma koordinatörleri tarafından oluşturulmaktadır. Böylelikle omurga cerrahisi merkezlerindeki doktorlar­yenilikleri takip edebilirler, bilime ve literatüre katkı sağlarlar, araştırmaları ve güncel yayınları takip ederek hastalarına kanıta dayalı en geçerli tedavi ve yenilikleri sunarlar

Kısacası başarılı omurga ameliyatları için iyi bir ekibin uyumlu çalışması en önemli gereksinimdir.

 1. Yrd. Doç. Dr. Çağlar Yılgör

  Yrd. Doç. Dr. Çağlar Yılgör

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 2. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

  Prof. Dr. Reyhan Çeliker

  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

 3. Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen

  Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen

  Nöroloji Uzmanı

 4. Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar

  Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar

  Nöroloji Uzmanı

 5. Doç. Dr. Şahin Şenay

  Doç. Dr. Şahin Şenay

  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

 6. Op. Dr. Gökhan Ergene

  Op. Dr. Gökhan Ergene

  Göğüs Cerrahisi Uzmanı

 7. Doç. Dr. Kamer Dere

  Doç. Dr. Kamer Dere

  Algoloji Uzmanı

 8. Hemş. Gökçe Keskin

  Hemş. Gökçe Keskin

  Cerrahi Vaka Hemşiresi

 9. Hemş. Pınar Görnaz Atiş

  Hemş. Pınar Görnaz Atiş

  Vaka Koordinatör Hemşiresi

 10. Hemş. Cansu Özer

  Hemş. Cansu Özer

  Nörofizyoloji Teknisyeni

 11. Tekn. Harun Yaşar

  Tekn. Harun Yaşar

  Nörofizyoloji Teknisyeni

 12. Nuray Söğünmez, M.Sc.

  Nuray Söğünmez, M.Sc.

  Araştırma Koordinatörü

 13. Gizem Gesoğlu

  Gizem Gesoğlu

  Yönetici Asistanı