Erişkinde Anterior Füzyon

  1. Erişkin skolyoz tedavisinde anterior cerrahi, anterior füzyon

    Erişkin skolyozu ergenlik çağına göre daha az esnek ve daha sert eğriliklerdir. Bu nedenle anterior cerrahi ile gevşetme gerekebilir. Erişkin skolyozunda füzyon (kaynama) elde etmek ergenlere göre daha zordur. Kaynama oranını arttırmak için anterior cerrahi, anterior füzyon gerekli olabilir. Erişkin skolyozunda özellikle bel bölgesinde disklerde yıpranma ve çökme ile bel çukuru (lordoz) azalmış olabilir. Lordoz rahat yürümemiz için gerekli bir yan eğrilikdir. Bunu tekrar elde edebilmek ve düzeltmek için anterior cerrahi, anterior füzyon ve anterior destek gerekli olabilir. Bu işlem aynı zamanda ALIF diye de adlandırılmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı erişkin skolyozunun tedavisinde daha çok anterior cerrahi ve füzyon uygulanır.

    Minimal invazif anterior cerrahi, anterior füzyon

    Bu yöntem özellikle erişkin skolyoz, dejeneratif bel kayması, dar kanal gibi omurga hastalıklarında kaynama (füzyon) oranlarını arttırmak, skolyozu düzeltmek ve lordozu oluşturmak için uygulanır. Yaklaşık 2-3 cm lik kesilerle standart anterior cerrahi, füzyon uygulanmalarına göre daha az agresif girişim gerektir. Bu şekilde uygulanımı ile daha az kanamalı ameliyat ve ameliyat sonrası kesi yeri fıtığı oluşmasını engellemek gibi avantajlar sağlar. Bu işlem kullanılan enstrümentasyon ve tekniğe göre XLIF, DLIF diye de adlandırılmaktadır.