Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi

 1. Tüm cerrahi dallarda son yıllardaki eğilim, daha önce büyük kesiler ile yapılan ve önemli doku hasarına neden olabilen cerrahi yöntemlerin daha küçük kesiler ve daha az doku hasarı yapan yöntemlerle yapılmasıdır. Bu yeni eğilime minimal invazif girişimler denmektedir. Halk arasında ise minimal invazif girişimler kapalı ameliyat olarak adlandırılmaktadır. Omurga hastalıklarının tedavisinde de benzer bir eğilim vardır. Omurga hastalığının tipine bağlı olarak yaygın veya daha az sıklıkla kullanılan çeşitli minimal invazif yöntemler uygulamnmaktadır. Aşağıdaki bölümde çeşitli omurga hastalıklarında kullanılan minimal invazif girişimler hakkında kısa bilgiler verilecektir.

  I.Dejeneratif Omurga Hastalıkları

  Mikro diskektomi ve Endoskopik diskektomi

  Bel fıtığı cerrahi tedavisinde eskiden beri uygulanan altın standart ameliyat açık diskektomi yöntemi olmuştur. Günümüzde bel fıtığı ameliyatları en sık küçük kesilerle mikroskop yardımı ile yapılmaktadır (mikrodiskektomi). Diğer bir minimal invazif girişim ise kameralar yardımı ile yapılan endoskopik diskektomi yöntemidir. Minmal invazif girişimler sayesinde hastalar ameliyat günü ya da ertesi gün taburcu edilebilmektedir. Açık diskektomiye göre kas zedelenmesi daha az olduğu için hastalar eski aktivite düzeylerine daha hızlı dönmektedir. Minimal invazif disk cerrahileri karşılaştırıldığında,­ birbirlerine üstünlükleri gösterilememiştir.

  Dinamik enstrümentasyon

  Dejenere Disk hastalığının tedavisinde, tüm konservatif yöntemlere rağmen bel ağrısı geçmez ise ve ağrının dejenere disk hastalığına bağlı olduğu kuvvetli olarak düşünülüyorsa uygulanan bir yöntemdir. Teorik avantajları şunlardır; Diskin üzerine gelen yükleri paylaşarak ağrıyı azaltır. Dejenere disk nedeniyle oluşan anormal hareketi engeller ve diskin yıpranmasını durdurur. Hareketli bir sistem olduğu için füzyon ile kıyaslayınca hareketi engellemez.­ Dinamik enstrümentasyonun yukarıda sayılan teorik avantajlarını destekleyen biraz kanıt olmakla beraber etkinliği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Ancak iyi seçilmiş vakalarda etkili bir alternatif olacağını düşünmekteyiz.

  Dar Kanal tek taraflı girişimle mikroskobik dekompresyon

  Enstrümentasyon gerekmeyen veya gerekli olsa da başka nedenlerden dolayı uygulanamayn dar kanal hastalarının tedavisinde seçilir. Mikroskop kullanarak ve omurganın tek tarafına laminotomi yaparak karşı tarafında rahatlatılmasına olanak kılan tekniktir. Küçük kesi ile yapılır ve limitli bir kemik kesisi uygulandığı için enstrüman kullanılması gerekmeyebilir.

  II.Erişkin Skolyozu

  Minimal invazif deformite koreksiyonu:

  Bazı erişkin hastalarda bel bölgesinde olan skolyoz tedavisinin düzeltilmesinde minimal invazif anterior cerrahi ve füzyon yöntemi ile posterior kapalı (perkütan) vidalama yöntemi uygulanabilir.

  III.Omurga kırıkları

  Vertebroplasti

  Kapalı (perkütan) vidalama yöntemi

  Yüksek enerjili travma (trafik kazası, yüksekten düşme vb.) sonrası omurgada oluşan kırıklarda ve çoklu kemik kırıklarında uygulanan bir yöntemdir. Kırık omuru sabitlemek için büyük kesi yapmadan küçük kesilerden ve kas açılmadan vida ve çubuk konarak kırığın sabitlenmesidir. Avantajı daha hızlı iyileşme ve normal aktivite düzeyine dönmedir. Ayrıca küçük kesi ile yapıldığı için kanama ve enfeksiyon riski de daha düşüktür.