Boyun fıtığı ameliyatında osteofit denilen kemik çıkıntıların temizlenmesi

Boyun fıtığı ameliyatında osteofit denilen kemik çıkıntıların temizlenmesi

Diske ulaşılması ve mikroskopik diskektomiye başlanması

Diske ulaşılması ve mikroskopik diskektomiye başlanması

Diskin ve boyun fıtığının tamamen temizlenmesi ile sinir basılarının kaldırılması

Diskin ve boyun fıtığının tamamen temizlenmesi ile sinir basılarının kaldırılması

Çıkarılan diskin yerine kafes ve plak-vida yerleştirilmesi

Çıkarılan diskin yerine kafes ve plak-vida yerleştirilmesi

Daha az sıklıkla boyun fıtığı ameliyatları, bel fıtıklarında olduğu gibi arkadan direk fıtığa ulaşarak da yapılabilir

Daha az sıklıkla boyun fıtığı ameliyatları, bel fıtıklarında olduğu gibi arkadan direk fıtığa ulaşarak da yapılabilir

Boyun Fıtığı Ameliyatı

 1. Cerrahinin amacı diskin sinire basan bölümünün çıkarılmasıdır. Bu diskektomi adı verilen bir işlemle yapılır. Genellikle mikroskop yardımı ile yapıldığı için mikrodiskektomi olarak da bilinir.

  Herniye olan diskin yerine göre cerrah, omurgaya ulaşmak için boynun ön ya da arka tarafında bir kesi yapar. Ameliyatın boynun önünden mi (anteriyor yaklaşım) yoksa enseden mi (posteriyor yaklaşım) yapılacağı ile ilgili teknik karar disk herniasyonunun tam konumu, cerrahın tecrübesi ve tercihleri gibi pek çok faktörden etkilenir. Her iki yaklaşımda da diskin sinire baskı yapan bölümü genelde iyi sonuçlarla çıkarılır.

  Önden yaklaşımda herniye olan disk parçasına ulaşmak için diskin büyük bölümü de çıkarılacağından genellikle aynı seansta yapılan bir füzyon işlemi de gerekli olur. Füzyon işlemi aradaki diski çıkarılmış olan omurların birbirine kaynatılması işlemidir. Genellikle füzyon, diskin yerine geçecek bir greft veya kafes, ve omurların gövdelerini tutan plak ve vidaların yardımı ile sağlanır.

  Füzyon cerrahisinin en önemli dezavantajı uygulanan bölgede hareketin yok edilmesidir. Bu tek seviyede yapılan diskektomiler de boyun hareketi açısından bir dezavantaj oluşturmaz. Çünkü bu segmentin hareketi diğer sağlam segmentler tarafından üstlenilir ve tolere edilir. Ancak, üst ve alt sağlam bölgede ki artan hareket ve yük taşınımı, ileriki yıllarda bu bölgelerin de yıpranmasına ve boyun fıtığı, ağrısı oluşmasına neden olabilir.

  Günümüzdeki gelişen teknoloji sayesinde artık füzyon uygulamak yerine çıkartılan diskin yerine konacak hareketli protezler uygulanabilmektedir. Ancak protez uygulaması her hasta için uygun değildir. Daha uygun hastalar, genç, faset eklemlerinde bozulma olmamış ve disk aralığının yüksekliği nispeten korunmuş hastalardır. Protez uygunluğu için en iyi kararı doktorunuz verecektir.

  Boyun Fıtığı Cerrahisi Sonrası Nelerle Karşılaşabilirim?

  Pek çok hasta cerrahiden kısa bir süre sonra eve gidebilmektedir. Bu süre bazen 24 saati bile aşmayabilir. Cerrahi sonrası doktorunuz ne zaman normal gündelik işlevlerinize başlayabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirecektir.

  Cerrahi sonrası dönemde gözetim altında bir egzersiz ve fizik tedavi programı faydalı olabilir. Doktorunuzdan iyileşmenizi hızlandıracak egzersizlerle ilgili bilgi isteyiniz.

  Cerrahi boyundaki fıtıklaşmış diske bağlı omuz ve kol ağrısının giderilmesinde son derece etkilidir. Ancak bir miktar boyun ağrısı devam edebilir. Uyuşuklukların iyileşmesi daha uzun zaman alabilir.

  Boyun Fıtığı cerrahisinde risk var mıdır?

  Çoğu hasta diskektomiye iyi cevap verir ancak her cerrahide olabileceği gibi bu işlemde de bazı riskler mevcuttur. Kanama, enfeksiyon ve omurilik ya da spinal sinirlerde oluşabilecek hasarlar bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca cerrahi sonrası ağrıda azalma olmaması ya da şikayetlerin yeniden ortaya çıkması da mümkündür. Hastaların %3-5'inde disk yeniden yırtılarak ileride şikayetlere sebep olabilmektedir.