Erişkin skolyoz ameliyatı genç hastalara göre daha zordur.

Erişkin skolyoz ameliyatı genç hastalara göre daha zordur.

Erişkin Skolyoz Tedavisi

 1. Çocuk ve ergen skolyozunda tedaviye yönelik kararlar genel olarak eğriliğin şiddetine göre verilir. Erişkinde ise eğrilik derecesinden çok şikayetler önemlidir.

  Erişkin Skolyozunun Tedavisi Nasıldır?

  Erişkin skolyozun uygun tedavisinde seçilecek yöntem için, ağrı ve eğrilik şiddeti, eğriliğin ilerleyici olup olmamasına göre karar verilir.

  Genellikle hastaya uygulanacak ilk tedavi yöntemleri cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir.

  Bir fizik tedavi uzmanı eşliğinde fizik-kondisyonu arttıracak egzersizler, stabilizasyon, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri kas spazmını çözüp ağrıyı azaltabilir. Ancak bu egzersizlerin ilerleyecek olan bir skolyozun ilerlemesini önlemede rolü olduğu, yayınlarda tam olarak gösterilememiştir. Egzersiz ile birlikte hastalara korse tedavisi de başlanabilir. Ancak korse tedavisi egzersiz ve fizik tedaviye yardımcı bir yöntem olarak ve kısa vadeli düşünülmelidir. Uzun süre korse kullanımı faydadan çok zarar sağlayabilir.

  Fizik tedavi ve egzersiz ile birlikte hastalara ağrı kontrolünde yardım için ağrı kesiciler de verilebilir. Ayrıca özellikle faset eklemlerdeki ya da sinir basısı sonucu olan irritasyon, tahriş (inflamasyon) gidermek için non-steroidal anti-inflamatuar (NSAID) ilaçlar da tedaviye eklenebilir.

  Hastalarda ağrı kaynağı dejenere faset eklemler ise veya sinir basısı sonucu oluşan radiküler ağrı ise, bu hastalarda spinal enjeksiyonlar ­iyi bir alternatif tedavi yöntemi olabilir.

  Bu cerrahi olmayan tedavi yöntemleri tek tek veya kombine halde uygulanabilir. Hangisinin önce başlanması veya daha üstün olduğuna dair literatürde bir fikir birliği yoktur. Her hasta için özel değerlendirme ve karar gerekir. Doktorunuz sizin şikayet ve durumunuza göre en etkin tedavi yöntemini seçecektir.