Skolyoz – Kifoz

Skolyoz kızlarda erkeklerde göre 8-10 kat daha sık görülür.

Skolyoz kızlarda erkeklerde göre 8-10 kat daha sık görülür.

Skolyoz Nedir?

 1. Skolyoz omurganın yana eğriliği demektir. Ayrıca omurga kendi etrafında da dönmektedir.

  Normal omurga vücuda arkadan bakıldığında düz olmalıdır. Fakat, skolyozlu bir omurgaya arkadan bakıldığında, yana doğru bir eğrilik görülür. Skolyoz tek bölgede eğrilik veya birkaç bölgede eğrilik şeklinde görülebilir.

  Vücuda yandan bakıldığında ise omurga düz değildir. Normal kavisleri mevcuttur. Boyun bölgemizde hafif bir çukurluk (lordoz), sırtımızda hafif kamburluk (kifoz) ve belimizde ise yine bir çukurluk vardır. Skolyoz ile birlikte sıklıkla yan plandaki bu normal kavislerde de değişiklikler görülebilir.

  Skolyoz tüm yaşlarda görülebilir. Küçük yaşta başlayanlar skolyozlar­ olduğu gibi erişkinlerde de ergenlikten itibaren var olan veya yeni ortaya çıkan erişkin skolyozu görülebilir. Skolyoz, kemik yapısındaki bozukluklara ve çeşitli kas, sinir ve bağ dokusu hastalıklarına bağlı olabilir.

  Ancak en sık gördüğümüz skolyoz tipi nedenini tam olarak aydınlatamadığımız “idiyopatik” skolyozdur. Nedeni bilinmeyen skolyoz olarak da adlandırılır. İdiyopatik skolyozun ergenlik çağına giren çocukların %1 ile 3 ünde görülür. Bunların büyük çoğunluğu fark edilmeyecek kadar küçüktür. Ancak az bir kısmı fark edilecek derecelere ulaşabilir ve tedavi gerektirebilir.

  Skolyoz kız çocuklarında erkeklere oranla 8-10 kat daha fazla görülür.

  Web sitemizde skolyoz ile ilgili bilgiler, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilgili ayrıntılar aksi belirtilmedikçe idiyopatik skolyoza yönelik olarak anlatılmaktadır.