Skolyoz – Kifoz

10 yaştan önce başlayan skolyozlar ciddi ilerleme potansiyeli taşıdıkları için yakın takip edilmelidir.

10 yaştan önce başlayan skolyozlar ciddi ilerleme potansiyeli taşıdıkları için yakın takip edilmelidir.

Erken Başlangıçlı Skolyoz

 1. Erken Başlangıçlı Skolyoz Nedir?

  Küçük yaşta başlayan skolyozlar genellikle ilerleyicidir, çünkü skolyozun ilerlemesini belirleyen en önemli faktör çocuğun büyüme potansiyelidir.

  Erken başlangıçlı skolyoz literatürde genel olarak 5 yaş altında başlayan skolyozlara hitap etse de, 10 yaş altında başlayan skolyozlar büyük çocuk skolyozlarından farklı özellikler gösterdiği için bu gruba dahil edilir.

  Çocuk ne kadar büyüyecekse skolyozun ilerleme riski o kadar fazladır.

  Erken yaşta başlayan eğriliklerde, büyüme için çok zaman olduğundan bu eğriliklerin diğer tedavi yöntemi olan korse tedavisi ile kontrolü son derece zordur. Bu nedenle cerrahi tedavi uygulanma gerekliliği ergenlere oranla daha yüksektir.

   

   

  Erken başlangıçlı skolyozun sebepleri nelerdir?

  Küçük yaşta ortaya çıkan skolyoz sebebi bilinmeyen (idiyopatik) skolyozun tipleri olan infantile ve juvenile skolyozlar olabilir. 

  Doğumsal (konjenital) skolyoz erken yaşlarda belirginleşir ve ilerlemesi hızlıdır. Bazı sendromik hastalarda yine erken başlangıçlı skolyoz ortaya çıkabilir.

  Diğer nedenler ise kas ve sinir hastalıklarına (nöromusküler) ve metabolik hastalıklara (mukopolisakkaridoz vb), bağ dokusu hastalıklarına (osteogenesis imperfekta vb) bağlı skolyozlardır.

   

  Erken başlangıçlı skolyozun bulguları nelerdir

  • Yana doğru eğrilik ya da anormal kamburluk ya da anormal içe doğru eğrilik.
  • Sırtta cilt anormallikleri - kıllanma artışı, gamzeler, renk değişiklikleri.
  • Anormal kollar veya bacaklar.
  • Birbirine eşit olmayan omuzlar, bel ya da kalçalar.
  • Bacaklara göre gövdenin orantısız kısalığı.
  • Denge bozuklukları.
  • Kişi öne eğildiğinde fark edilen sırt çıkıntıları.