Skolyoz – Kifoz

En sık görülen skolyoz tipi nedeni bilinmeyen skolyozdur.

En sık görülen skolyoz tipi nedeni bilinmeyen skolyozdur.

Omurga Eğriliği Neden Olur?

 1. Skolyoz­ omurganın yana doğru eğriliği anlamına gelir. Skolyoz aslında bir hastalık değil, tıpkı "ateş" gibi bir tıbbi bulgudur. Nasıl ki ateş çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir bulgu ise, skolyoz da tek başına olabileceği gibi, çeşitli hastalıklara bağlı ortaya çıkabilir.

  Skolyoz, altta yatan farklı hastalıklar nedeniyle meydana gelebilir, bunlara daha geniş olarak skolyozun tipleri başlığında değinilecektir.

  Skolyozun en sık şekli idiyopatik, yani "sebebi bilinmeyen" skolyozdur.

  • Skolyoz oluşumunda genetik faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak tam bir genetik geçiş şekli tanımlanamamıştır. Ayrıca genetik yatkınlık olsa dahi, skolyozun gelişiminde sadece genetik faktörlerin etkili olmadığı, çevresel faktörlerin de skolyoz gelişiminde etkin olabileceği düşünülmektedir. Bunun da en çarpıcı örneği tek yumurta ikizlerinde (genetik yapı olarak birebir aynı olduğu düşünülür) skolyozun her iki kardeş de birden görülme sıklığının %70 olmasıdır. Anne veya baba da skolyoz olduğu zaman birinci derece akrabalarda %11, ikinci derece akrabalarda ise %2.4 oranında skolyoz görülme ihtimali olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla skolyozu olan anne babaların çocuklarını özellikle erken ergenlik döneminde iyi izlemeleri gerekir.
  • Kötü duruş alışkanlığının, ağır çanta taşımanın ya da çantayı tek omuzda taşımanın skolyoz oluşturduğuna dair hiç bir kanıt yoktur.
  • Ayrıca bazı spor dallarının (örn: jimnastik) skolyoz gelişme riskini arttırdığına dair bazı bilgiler çıkmış olmasına rağmen bunun aksini iddia eden bilimsel yayınlar daha fazladır. Yani, herhangi bir spor dalının skolyoza neden olduğunu gösterir kuvvetli kanıta dayalı bir bilgi yoktur.

  ­