Skolyoz – Kifoz

Omurga anomalileri nasıl gelişir?

 1. Anormal Omuru Olan Kişilerde Omurga Deformitesi nasıl oluşur?

  Omurganın eğrilmesine yol açan en önemli faktör anormal oluşmuş omurların asimetrik büyümesidir.

  Bu anormal oluşumlar şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • Tip I – Oluşum kusuru: Omur oluşumunda eksiklik ile ortaya çıkan hemivertebralar­ (yarım omur) veya tam oluşmamış omurlar
  • Tip II – Ayrışma kusuru: Önce bir bütün blok halinde oluşum daha sonra bölünerek birbirinden ayrılan omurların bölünmede başarısızlık sonucu tek taraf veya iki taraftan bağlı kalması ile oluşan blok vertebralar ve barlar (anormal olarak birbirine bağlanmış omurlar).
  • Tip III – Oluşum ve ayrışma tipi kusurların birlikte görüldüğü durumlar.

   

  Belirtilmesi gereken önemli bir nokta bu anormal omurgaların doğumda var olmasına rağmen doğuşta pek bir eğrilik görülmeyebileceğidir. Eğrilik büyüme ile oluşur. Büyüdükçe ne kadar eğriliğin oluşacağı, mevcut konjenital deformitenin asimetrik büyüme potansiyeline bağlıdır.

  Hemivertebralar omurganın bir tarafının diğerine göre daha fazla büyümesine sebep olur.

  Ayrışma, bölünme kusuru içeren birbirine bağlanmış omurlar ise o tarafın büyümesine engel olurlar. Diğer tarafın normal büyümesi devam edeceği için yine omurganın eğrilmesine sebep olurlar.

  Birden çok anormal omur içeren omurgalarda bu anormallikler birbirini dengeleyecek şekilde dağılmışsa, sonuç eğriliğin artmasından ziyade gövde büyümesinin azalması olabilir.

  Deformitenin çeşitli özelliklerine bakarak doktorunuz size eğriliğin ilerleyici natürü hakkında tahmini bir bilgi verebilir.­ Yine de tüm konjenital omurga deformiteli çocukların en azından büyümeleri sona erene kadar izlem altında kalması gerektiği unutulmamalıdır.