Skolyoz – Kifoz

Skolyoz ve Yaşam Kalitesi

  1. Standart Yaşam Kalite Anketleri

    Eğriliğin vücutta yarattığı değişikliklerin incelenmesinin yanı sıra bu değişikliklerin bireyi nasıl etkilediğin de incelenmesidir.

    Hastanın yaşam kalitesi özel hazırlanmış anketlerle değerlendirilir. Bu anketler uluslararası standartlarda hazırlanmakta, bilimsel yayın olarak yayınlanmaktadır. Sorular yalnızca bir dilden diğerine çeviri olarak yapılmaz, aynı zamanda kültürel adaptasyonu da yapılır. Bu anketlerde belirli sorular ile hastaların ağrı ve aktivite durumları, kendi vücutlarını nasıl algıladıkları ve deformitenin ruh sağlıklarına etkisi değerlendirilir.

    Böylelikle skolyozun sadece ‘açısı’ ya da ‘derecesi’ değil, birey için skolyoz ile yaşamın nasıl olduğu da değerlendirilir.