Skolyoz – Kifoz

Skolyoz Korsesinin Başarı Beklentisi Nedir?

 1. Korse, aktif omurga iskeletinin büyümesi esnasında eğriliğin artmasını engellemek için karşı destek olarak görev yapar. Ana hedef eğriliğin derecesini azaltmak değil, ilerlemesini yavaşlatmak, durdurmaktır.

  Korseler genel olarak omurganın eğriliğini tamamen düzeltmez. Etkili bir korse için yapılan kontrollerde korse içinde belli miktarda düzelme olduğundan emin olunması gerekir. Korseden beklenen en iyi başarı eğriliğin tespit edildiği derecede kalıp daha fazla ilerlemesinin ve cerrahi sınıra erişmesinin engellenmesidir. Yapılan en güncel çalışmalar uygun şekilde hazırlanan ve kullanılan korsenin hastaların yarısında ameliyata gidişi önlediğini göstermiştir.

  Yandaki tedavi başarı oranları tablosundan da anlaşılacağı üzere korse kullanmayan çocukların %52’sine ileride ameliyat gerekecektir. Korse kullananlarda ise ameliyat olma şansı %28’dir. Başka bir deyişle, korse kullanımı ameliyata gitme ihtimalini yarı yarıya azaltır.

  Skolyozda eğriliğin yerleşim yerine ve derecesine göre tercih edilecek skolyoz korse çeşitleri değişkenlik gösterebilir. Skolyoz korseleri çok çeşitlidir. Genel isim olarak torako-lumbo-sakral ortez veya TLSO olarak bilinir. Milwaukee, Boston, Rigo-Weiss-Cheneau-Gensingen korseleri en sık tercih edilenleridir. Wilmington ve Lyon korseleri de sıklıkla kullanılır. Kifoz tedavisinde genellikle Milwaukee tipi korseler tercih edilir.,

   

  Skolyoz Korse Tedavisinin Başarısı İçin Neler Gereklidir?

  Temel prensipler, uygun hastauygun zamanuygun korseuygun kullanım ve düzenli takiptir.

  • Skolyozda erken tanı önemlidir. Hasta büyüme çağında olmalıdır. (Kız çocuklarında adet görmeden önce başlanması önemlidir.)
  • Hafif - orta dereceli skolyoz (20 - 40 derece arası eğrilikler). Orta dereceli Scheuermann kifozu (60-75 derece arası). Skolyoz erken teşhisi, eğriliğin daha küçük derecelerde iken tanınmasını sağlar.
  • Korse hastaya uygun olarak yapılmalıdır. Kullanmaya başlamadan önce uygunluğu kontrol edilmelidir.­­
  • Ortopedik cerrah tarafından düzenli muayeneler ile kontrolleri sağlanmalıdır.
  • Korsenin günde en az 20, ideal olarak ise 23 saat kullanılması gerekir.
  • Skolyoz egzersizleri, spor, dans eğitimi ve atletizmi içeren aktivitelere devam edilmesi için, doktorun bilgisi dahilinde olmak şartıyla, belli aktiviteler sırasında elektif olarak korseye ara verilebilir. Skolyoz olan bireylere yüzme egzersizleri de önerilebilir.