Skolyoz – Kifoz

En sık görülen ikinci skolyoz tipi sinir ve kas hastalıklarına bağlı görülen nöromusküler skolyozdur

En sık görülen ikinci skolyoz tipi sinir ve kas hastalıklarına bağlı görülen nöromusküler skolyozdur

Nöromusküler Skolyoz – Sendromik Skolyoz

  1. Merkezi sinir sisteminin ya da kasların nörolojik bir hastalığından dolayı gelişen skolyozdur.

    Sebebi bilinmeyen skolyozdan sonra en sık görülen ikinci skolyoz tipi nöromusküler skolyozdur.

    Altta yatan bir sinir-kas hastalığı mevcuttur. Sinir hastalıkları beyin veya omurilikten kaynaklanabilir (çocuk felci, serebral palsi, meningomyelosel, travmaya bağlı omurilik yaralanması ve felç olan çocuk hastalar vb). Kas hastalıkları çocukluktan itibaren veya daha geç dönemde ortaya çıkabilen hastalıklardır (Duchenne hastalığı gibi)

    Nöromusküler skolyozda, idiyopatik skolyozun aksine solunum sıkıntısı ve duyu kusurlarına daha çok rastlanabilmektedir. Solunum problemleri, iletişim bozuklukları, duyu kusurları ve epileptik nöbetler gibi nedenlerden ötürü tedavi sürecinde skolyoz korsesi kullanılamayabilir. Skolyozun bu türünde cerrahi müdahale için daha küçük yaşlar tercih edilebilir. Füzyon tedavisi uygulanabilir.

    Birçok genetik sendromik hastalık (Marfan, VACTERL, Nörofibromatozis gibi) sonrası da skolyoz oluşabilir. Sendromik hastalığı olan bireylerin skolyoz açısından sıkı takip altında olması gerekir.­