Skolyoz – Kifoz

Konjenital skolyozda görülen kemik oluşum ve ayrışma bozuklukları

Konjenital skolyozda görülen kemik oluşum ve ayrışma bozuklukları

Doğuştan (Konjenital) Skolyoz Nedir?

  1. Konjenital Spinal Deformite Nedir?

    Çocuk ana rahminde iken ilk 3 ayda organlar gelişir ve omurga tamamlanır. Kabaca anlatmak gerekir ise, sağda ve solda oluşan öncül kemikler orta hatta birleşerek omurları oluşturur. Omurların birbirinden ayrılır ve aralarında disk denilen yastıkçıklar yer alır. Bu süreçte omurgaların anormal oluşması ya da birleşik kalması sonucu konjenital skolyoz oluşur. Hatalı olmuşmuş bu kemiklerin büyümesi de normal kemiklerden farklıdır. Bu asimetrik gelişmeye bağlı olarak çocuk büyüdükçe deformite de artar. Görülen deformitenin tipi anormal omurun omurga kolonunun neresinde ve hangi yönüne doğru yerleştiğine bağlıdır.

    Anormal kemiğin sağ-sol planda asimetrik yerleşmesi skolyoza, ön-arka planda asimetrik yerleşmesi ise kifoza neden olur. Birçok durumda her iki tip deformite de mevcut olup kifo-skolyoz olarak adlandırılır.