Çocuklarda ilerlemiş zor eğriliklerde en sık kullanılan osteotominin şematik görünümü

Çocuklarda ilerlemiş zor eğriliklerde en sık kullanılan osteotominin şematik görünümü

Osteotomi bölgesinin kemik teması sağlanacak şekilde kapatılmasının şematik görünümü

Osteotomi bölgesinin kemik teması sağlanacak şekilde kapatılmasının şematik görünümü

Osteotomi Ameliyatı Nedir?

  1. Omurga osteotomi ameliyatı omurganın ileri derecede ciddi ve esnek olmayan skolyoz ya da kifoz gibi deformitelerinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.­ Spinal osteotomi yaygınlaşmadan önce bu deformiteler olduğu gibi bırakılmakta veya hiç düzeltme yapılmadan uygulanan füzyon işlemi ile ilerlemesi durudurulmaya çalışılmaktaydı. Ostetomi ameliyatları sayesinde daha önce ameliyat edilemez denilen deformiteler artık önemli oranda bir düzeltme ile ameliyat edilebilmektedirler. Ancak bu ameliyatlar özellikle nörolojik yaralanma riski olması nedeniyle tecrübeli cerrahlar ve omurga ameliyatları için düzenlenmiş özel merkezlerde yapılmalıdırlar.

    Osteotomi ameliyatında omurgadan kemik kesilip çıkartılır ve daha sonra omurganın kalan kısmının uçuca getirilmesi ile istenilen planda düzeltme yapılır. Düzeltmede esas dengeli, sağlam ve kesi yüzeyleri kaynayıp iyileşebilecek, bir omurga sağlamaktır. Bu şekilde eğrilik düzeltilip daha fazla ilerlemesi engellenir.­ Osteotomi ameliyatları kemiğin çıkarma şekli miktarı ve çıkarılan yapılara göre ve ameliyatın önden veya arkadan veya heriki tarafdan yapılmasına göre değişik adlar ile anılır. Bunların hangisinin seçileceği de eğriliğin yeri, şiddeti ve esnekliğine bağlı olarak değişir. Aşağıda çeşitli osteotomi ameliyatlarının şekilleri görülmektedir. Osteotomi ameliyatları mutlaka nöromonitorizasyon eşliğinde yapılmalıdır.

    Osteotomi ameliyatına hazırlık süreci diğer ameliyatlar gibidir. Genellikle filmlere ek olarak MRG çekilmesi gereklidir. Osteotomi ameliyatı sonrası iyileşme süreci ve hastanade kalma süresi basit skolyoz ameliyatlarına oranla biraz uzun olabilir. Genellikle hastalar 1 haftada taburcu edilir. Nadiren korse kullanılabilir.­­