Erken yaşta yapılacak hemivertebra çıkarma ve kısıtlı füzyon ameliyatı ile ileri yaşta oluşabilecek büyük eğriliklerin önüne geçilebilir

Erken yaşta yapılacak hemivertebra çıkarma ve kısıtlı füzyon ameliyatı ile ileri yaşta oluşabilecek büyük eğriliklerin önüne geçilebilir

Kısıtlı Füzyon ve Hemivertebrektomi

  1. Anne karnında omurganın oluşum sürecinde omurların anormal oluşması ya da birleşik kalması sonucu konjenital (doğuştan) skolyoz oluşur. Hatalı olmuşmuş bu kemiklerin büyümesi de normal kemiklerden farklıdır. Bu asimetrik gelişmeye bağlı olarak çocuk büyüdükçe deformite de artar.

    Yarım oluşmuş kemiklere hemivertebra denir. Konjenital skolyozu ve hemivertebrası olan hastalarda eğrilikler çok küçük yaşlarda ilerleyerek ameliyat gerektirecek derecelere kadar ilerleyebilir. Erken cerrahi gerekliliğinde cerrahi her yaşta yapılabilir ancak genellikle hasta 1 yaşına gelinceye kadar cerrahi ertelenebilir. Bu yaştan sonra cerrahi işlem şart ise bekletilmeden yapılmalıdır.

    Yarım oluşmuş bu vertebranın çıkarılarak sadece bir alt ve bir üstteki omurun ameliyat edilmesi işlemine kısıtlı füzyon denir. Bu durumda füzyon ancak limitli bir alana yapılacağı için omurga ve göğüs kafesi büyümesini etkileyemeyebilir.