Bant ile gerdirme yöntemi kapalı olarak kameralar yardımıyla uygulanır.

Bant ile gerdirme yöntemi kapalı olarak kameralar yardımıyla uygulanır.

Kamera yardımıyla uygulanan kapalı yöntemler ile daha az kanama ve daha az iz bırakan ameliyatlar gerçekleştiriliyor, iyileşme süreci hızlandırılıyor.

Kamera yardımıyla uygulanan kapalı yöntemler ile daha az kanama ve daha az iz bırakan ameliyatlar gerçekleştiriliyor, iyileşme süreci hızlandırılıyor.

Skolyozda Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi

  1. Skolyozda son yıllardaki eğilim, büyük cerrahi kesiler ile kemiğe ulaşmak için önemli miktarda kas hasarı yapılan yöntemlerin yerine daha küçük kesiler ile daha az yumuşak doku hasarı yapan yöntemlerin kullanılmasıdır.

    Bu yöntemler kapalı ameliyatlar olarak da bilinir. Kapalı yöntemlerin bazılarında kamera da kullanıldığı için kameralı ameliyatlar olarak da adlandırılır. Ameliyat sonrasında kullanılan klinik yolaklarla­ birlikte cerrahinin minimal invaziv yöntemler ile yapılması da ameliyat sonrası ağrının azaltılmasında ve iyileşme sürecinin hızlanmasında etkili olmaktadır.

    Çocukluk çağında, genellikle 10 yaş altında kullanılan minimal invaziv omurga cerrahisi yöntemi manyetik çubuklar yöntemi­ olarak bilinir. Poliklinik şartlarında belirli aralıklarla ağrısız olarak uzatılabilir.

    Ergenlik çağında ise son yıllarda ortaya çıkan güncel skolyoz tedavi yöntemi bant ile gerdirme yöntemidir. Daha az iz bırakması, daha az kanamaya neden olması, ameliyat sonrasında hareket kısıtlılığı yapmaması ve ameliyat sonrasında büyümeye engel olmaması yöntemin getirdiği en önemli gelişmelerdendir.­