Açık olarak yapılan önden omurga ameliyatları yıllar içinde yerini arkadan yapılan ameliyatlara bırakmıştır. Kameralı yapılan kapalı yöntemler ile anterior cerrahi yeniden popüler hale gelmektedir.

Açık olarak yapılan önden omurga ameliyatları yıllar içinde yerini arkadan yapılan ameliyatlara bırakmıştır. Kameralı yapılan kapalı yöntemler ile anterior cerrahi yeniden popüler hale gelmektedir.

Önden Omurga Ameliyatı (Anterior Füzyon)

  1. Omurgaya sırt ve belde önden yapılan ameliyatlardır. Bir çok durumda farklı uygulamaları mevcuttur.

    Skolyozun anterior füzyon cerrahisi ile tedavisi nasıldır?

    Ergenlik dönemi nedeni bilinmeyen skolyoz tedavisinde önden ameliyat yapılması bir zamanlar oldukça popüler bir yöntemdi. Açık olarak yapılan ameliyat ile ön taraftan omurların arasındaki diskler çıkartılıp omurlarda esneme sağlanır ve omurlara konulan vidalar ile düzelme sağlanırdı. Bu yöntem günümüzde yerini büyük ölçüde posterior enstrümentasyon ve füzyon­ uygulanmasına bırakmıştır. Ancak kapalı (torakoskopi) yöntem ile uygulanan ve bir çeşit anterior cerrahi yöntemi olan bant ile gerdirme yöntemi­ anterior cerrahiyi yeniden popüler hale getirecektir.

    Skolyozda önden ameliyatın bir diğer kullanımı ise eğriliğin şiddetli ve sert olduğu durumlarda omurgayı esnetmek ve gevşetmek için omurlar arasındaki disklerin çıkartılması şeklindeki uygulamalardır.­ Günümüzde sert ve şiddetli eğriliklerde daha çok osteotomi­ işlemi tercih edilmektedir.