Uygun ikili/üçlü eğriliklerde seçici füzyon yöntemi ile tek bir eğrilik ameliyat edilerek iki eğrilikte de düzelme sağlanabilir. Böylece ameliyat edilmemiş daha fazla hareketli omur bırakılır.

Uygun ikili/üçlü eğriliklerde seçici füzyon yöntemi ile tek bir eğrilik ameliyat edilerek iki eğrilikte de düzelme sağlanabilir. Böylece ameliyat edilmemiş daha fazla hareketli omur bırakılır.

Selektif Füzyon (Seçici Füzyon)

  1. Omurga eğrilikleri omurganın tek bir bölgesinde olabileceği gibi, ikili ve üçlü eğrilikler de olabilir. Skolyozda geleneksel ameliyatlı tedavi yöntemi posterior füzyondur. Bu yöntem ile ameliyat alanına dahil olan omurgalarda hareket engellenir. Hareketin mümkün mertebe korunmasını amaçlayan, başarısı kanıtlanmış bir diğer yöntem ise seçici yani selektif füzyondur.

    Seçici füzyon ile ikili veya üçlü eğriliği olan kişilerin sadece bir eğriliğini ameliyat etmeyi ve diğer eğrilikleri ameliyatsız kendiliğinden düzeltme amaçlanır. Genel olarak sadece sırtı ameliyat ederek beldeki eğriliğin kendiliğinden düzelmesi şeklinde uygulanır. Böylece ileriki yaşam boyunca bel hareketlerinin korunması hedeflenir.

    Bu yöntem her eğrilik tipi ve derecesi için uygun değildir. Belirli kriterler göz önüne alınarak skolyozun seçici füzyon yöntemi için uygun bir aday olup olmadığına bakılır.