Stres kırıkları öncelikle eklemleri bağlayan pars bölgesinde başlar

Stres kırıkları öncelikle eklemleri bağlayan pars bölgesinde başlar

İlerleyen dönemde kırık ilerleyerek omurların birbiri üzerinde kaymasına sebep olabilir

İlerleyen dönemde kırık ilerleyerek omurların birbiri üzerinde kaymasına sebep olabilir

Omurga Stres Kırığı (Spondilolizis)

 1. Omurga, omur denilen birbirine bağlı bir seri kemikten oluşur. Bel bölgesini kuyruk sokumuna bağlayan belin alt bölgesi hem anatomik yapısı hem de çok hareketli olması nedeniyle aşırı yüklenmeye maruz kalır. Bu maruziyet neticesinde omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında bir kırık olabilir. Buna "stres kırıkları" ya da "spondilolizis" denilen kırıklar oluşabilir. Erişkin insanların yaklaşık %5’inde spondilolizis mevcuttur.

  Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de bu kırıklar çoğu zaman iyileşmeyebilir. Ancak bu kırıklar genelde adölesan çağda ağrıya neden olurken erişkin çağlarda ciddi sorun yaratmayabilir.

  Bazı hastalarda ise kırık nedeniyle üstteki omurlar alttaki omurgaya göre öne doğru kayabilirler. Bu duruma da "bel kayması" ya da "spondilolistezis" denir. Spondilolistezis kayma miktarına bağlı olarak daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bu tip kırık nedeniyle olan "bel kaymaları" tıp dilinde "istmik spondilolistezis" diye adlandırılır ve genellikle L5 omurun S1 omur üzerinde kayması şeklinde görülür.

  Bel kaymasının diğer bir türü ise genellikle 40 yaş üstünde görülen "bel kaymasıdır". Bu sorun, tıp dilinde "dejeneratif spondilolistezis" diye adlandırılır. Yaşlanma ve yıpranma ile ortaya çıkan bel kayması genellikle L4 omurun L5 üzerinde öne doğru kaymasıdır. Bel kaymasına çoğu zaman "dar kanal" da eşlik edebilir.

  Omurga Stres Kırığının Belirtileri nelerdir?

  Stres kırıkları (spondilolizis) her zaman klinik belirti vermeyebilir. Bazen başka nedenlerle çekilen bel filmlerinde tesadüfen ortaya çıkabilir. Eğer klinik bulgu var ise bunlar, bel ağrısı, kaba etlerde ağrı, bel kaslarında gerginlik ve daha nadiren bacaklarda uyuşma ve ağrı (siyatik ağrısı) ve ayaklarda kuvvet kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar genellikle ayakta durma, yürüme ve diğer aktiviteler ile artarken, istirahat ile azalır.

  Spondilolizis’in Tanısı nasıl konur?

  Doktorunuz şikayetlerinizi dinledikten ve muayenenizi yaptıktan sonra spondilolizis veya istmik spondilolistezis düşünürse filmlerinizi isteyecektir. Ancak­düz filmlerde stres kırığı (spondilolizis) görülemeyebilir. Bu durumda doktorunuz halen kırıktan şüpheleniyorsa sintigrafi ve/veya BT isteyebilir. Eğer bu tetkiklerle kırık tespit edildiyse, tedavi planlaması için MR gerekebilir. Ayrıca kayma olan ve bacak ağrısı ve/veya uyuşma olan hastalarda omurilik ve sinirleri değerlendirmek için MRG gerekli olabilir. Eğer istmik spondilolistezisiniz var ise kaymanın miktarına göre 1. dereceden 4. dereceye kadar şiddeti belirlenecektir.

  Omurga Stres Kırığında Tedavi yöntemleri nelerdir?

  Şikayetleriniz sadece bel ağrısı ise, kayma miktarınız şiddetli değil ise ve doktorunuz muayenesinde ve tetkiklerinde ciddi bir sinir basısı ve etkilenmesi düşünmemişse, ilk seçilecek tedavi yöntemi ameliyatsız tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, istirahat, ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar, geçici korse kullanımı ve fizik tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı olabilir.

  Ağrılarınız devam ederse seçilebilecek diğer bir yöntem kırık bölgesine ve omurları bağlayan eklemlere (faset eklemler) yapılacak steroid ve bölgesel ağrı kesici enjeksiyonları olabilir. Bel ağrısı ile birlikte sinir sıkışmasına bağlı bacak ağrısı ve uyuşma var ise epidural veya foraminal enjeksiyonlar eklenebilir.

  Stres kırığına (spondilolizis) ağrılar genellikle bu tedaviler ile iyileşir. Ancak bu hastalarda kırığın tamamen kaynaması her zaman olmayabilir. Ağrı geçtikten sonra kırığın kaynamaması tehlike yaratmaz. Genellikle bu hastalarda ileri yaşlarda şiddetli kayma olması pek beklenmez. Yine de bu hastaların zaman zaman radyografik tetkiklerle takibi gerekebilir.

  Spondiloliziste Cerrahi tedavi ne zaman gerekebilir?

  Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ile yakınmaları geçmeyen hastalarda cerrahi tedavi gerekli olabilir.

  Spondilolizis de iki türlü cerrahi tedavi uygulanabilir. Bunlardan birincisi­kırık olan bölgenin tamiridir. Tamir işlemi daha çok 20 yaş altı hastalarda eğer L5 ve S1 diskinde yıpranma gelişmemişse uygulanır.

  Diğer bir yöntem ise spinal füzyon yapılmasıdır.