Omurga Ameliyatlarında Yenilikler

Omurga Ameliyatlarında Yenilikler

  1. Skolyoz cerrahi tedavisi ileri eğriliklerde ve ilerleyeceği tahmin edilen eğriliklerde uygulanır.  Cerrahi kararı genellikle eğriliğin derecesine göre verilir ve cerrahın inisiyatifindedir. Skolyoz ameliyatları özellikle felç tehlikesi gibi insan yaşam kalitesini ciddi etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden tehlikeli olarak bilinir. Yine klasik skolyoz ameliyatlarında ciddi kan kayıpları, pozisyonlama hatalarına bağlı sinir sıkışmaları, uzun ve ağır giden cerrahi nedeniyle yıpranan vücudun uzun ve sancılı rehabilitasyon dönemi korkulan unsurlardır. Diğer önemli bir problem ise skolyozlu bireylerin uzun dönem radyografik takipleri nedeniyle meme ve rahim kanseri gibi kanser türlerine yakalanma sıklıklarının normal bireylerden daha fazla olma ihtimalidir.

    Dolayısıyla cerrahın en önemli karar verici olduğu tedavi odaklı klasik yaklaşımlar ile uygulanan riski yüksek cerrahi tedavi, ve sonrasındaki meşakkatli rehabilitasyon süreci ideal yaklaşım olmaktan çıkmıştır. Cerrahi sonrası uzun dönem radyografik takip gerektiren ve bu nedenle de kanser riski gibi bir potansiyel tehlike yaratabilen bir durum işin cabasıdır.

    Skolyoz cerrahisi konusunda son zamanlarda yapılan çalışmalar sadece yeni tedavi yöntemlerini bulmaya yönelik değildir. Klasik yaklaşımın daha modernize edilmesi ve tedaviye yönelik doktor tarafından dikte edilen yaklaşımın daha hasta odaklı ve emniyetli hale getirilmesi için de çalışmalar yapılmış ve yeni yaklaşımda üç konsept ön plana çıkmıştır.

  1. Hasta Odaklı Tedavi

  2. Önce Emniyet Prensibi

  3. Hızlı ve Konforlu İyileşme Süreci

  4. Skolyozda Çığır Açan Tedaviler