Skolyoz – Kifoz

'C’ şeklinde tek eğriliklere örnek

‘S’ şeklinde çift eğriliklere örnek

‘S’ şeklinde çift eğriliklere örnek

Skolyoz Tipleri

 1. Skolyoz­ altta yatan asıl hastalığa bağlı olarak farklı şekillerde ve omurganın farklı bölgelerinde olabilir. Aynı hastalığa bağlı skolyozda dahi eğrilikler kişiden kişiye değişir. İlginç bir şekilde herkesin skolyozunun kendine has bir şekli ve tedaviye cevabı vardır. Bu nedenle de bazı hastalarda doğal seyirde ve tedavide beklenmedik sonuçlar elde edilebilir. Bu kadar değişken bir karakteristiğe sahip olmakla birlikte skolyoza neden olan bazı hastalıklar görülme sıklığına bağlı olarak aşağıda listelenmiştir;

  • İdiyopatik skolyoz: En sık görülen skolyoz tipidir. Sebebi bugüne kadar aydınlatılamadığı için "idiyopatik" yani sebebi bilinmeyen adını almıştır.
  • Nöromusküler skolyoz:­ Bu tip skolyozlar ikinci sıklıkta görülür. Altta yatan bir sinir-kas hastalığı mevcuttur. Sinir hastalıkları beyin veya omurilikten kaynaklanabilir (çocuk felci, serebral palsi, meningomyelosel, travmaya bağlı omurilik yaralanması ve felç olan çocuk hastalar vb). Kas hastalıkları çocukluktan itibaren veya daha geç dönemde ortaya çıkabilen hastalıklardır (Duchenne hastalığı gibi)
  • Konjenital skolyoz: Çocuğun anne rahminde gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine bağlı skolyozdur. Doğuştan başladığı için genellikle ilerleyici seyrederler.
  • Sendromik hastalıklar:­ Bir çok genetik sendromik hastalık sonrası da skolyoz oluşabilir. Sendromik hastalığı olan bireylerin skolyoz açısından sıkı takip altında olması gerekir.
  • Nörofibromatozis: Kemik ve yumuşak dokuları tutan bir hastalıktır. Skolyoz sıklıkla eşlik eder.
  • Romatizmal hastalıklar:
  • Osteogenezis imperfakta, Marfan sendromu, Ehlers Danlos gibi bağ dokusunu tutan hastalıklar:
  • Omurga kırıkları:
  • Omurga enfeksiyonları:
  • Metabolik hastalıklar: Morquio, Gaucher hastalığı gibi
  • Görüldüğü gibi skolyoza neden olan burada saydığımız ve sayamadığımız birçok hastalık vardır. Skolyozun takip ve tedavisi de altta yatan hastalığa göre değişkenlik arz edebilir.